5 sessions per treballar una emoció: la tristesa

tristesa.jpgAvui comparteixo un treball que vaig fer per un curset sobre educació emocional. En concret vaig plantejar cinc sessions per treballar l’emoció de la tristesa. Aquest document el vaig fer en català.


Hoy comparto un trabajo que hicé para un cursillo sobre educación emocional. En concreto plantee cinco sesiones para trabajar la emoción de la tristeza. El documento está en catalán, pero, seguro que alguna idea os puede dar.

Quar Molas Fornell5 sessions per treballar una emoció: la tristesa 

Justificació

És molt important donar als infants, des de ben petits, eines per ajudar-los a acceptar els sentiments de tristesa que puguin sentir i acompanyar-los quan senten aquesta emoció, donant-li la importància necessària, ja que habitualment es tendeix a treure importància a la tristesa dels infants o a pensar que no en senten o a evitar explicar-los fets que passen al seu entorn i que són tristos, pensant que no els entendran o que no cal entristir-los i, just el contrari, els infants capten tot el que passa al seu voltant i cal que tinguin eines per afrontar-ho i gestionar correctament les emocions que els produeixen les situacions que ens envolten. Tots voldríem que els infants estesin sempre alegres i lliures de preocupacions, però la realitat es una altra i el millor, és tenir eines per afrontar la realitat.

En les següents pàgines podreu llegir una programació de cinc sessions per a treballar l’emoció de la tristesa en una aula de segon cicle d’educació infantil. Es parteix de la base que en aquest centre i en aquesta etapa, es porta a terme un programa d’educació emocional, tenint com a fil conductor, el conte “El monstre de colors” i a partir d’aquest conte i desprès de treballar-lo, s’han plantejat cinc sessions per treballar cada una de les emocions que surten en aquesta història. Aquest programa es porta a terme un tarda a la setmana.

Objectius

 • Reconèixer i expressar les pròpies emocions i fer gestos propis de capa emoció per expressar-les.
 • Reconèixer les emocions dels companys i dels adults i saber interpretar els seus gestos..
 • Participar activament en les activitats.
 • Gaudir amb les activitats i amb els companys.
 • Ensenyar als infants a identificar l’emoció de la tristesa i explicar-los que no és dolent sentir-se trist en ocasions.
 • Possibilitar la construcció de la pròpia personalitat, tenint en compte, les emocions que sentim i com les gestionem, tant les emocions positives com les negatives.
 • Donar eines als infants per gestionar l’emoció de la tristesa.
 • Ensenyar-los eines per expressar i gestionar la tristesa.
 • Identificar necessitats, emocions o preferències pròpies i mica en mica, ser capaços de dominar-les, expressar-les i comunicar-les als altres, identificant i respectant també el que senten els altres.
 • Aprendre els diferents llenguatges que existeixen per expressar les emocions, i en aquestes sessions en concret, conèixer els llenguatges per expressar la tristesa i reconèixer quan els altres expressen tristesa.
 • Valorar la llengua oral com una eina imprescindible per a comunicar, representar i expressar les nostres emocions, tant positives com negatives.
 • Usar la creativitat i l’educació plàstica i musical per a superar moments de tristesa.
 • Treballar les emocions, distingir-les i identificar correctament els colors associats a elles en el conte “El monstre de colors”.
 • Ampliar el vocabulari dels infants.
 • Usar ferramentes TIC’s per treballar l’educació emocional, en especial, la pissarra digital.
 • Participar activament en les activitats plantejades i tenir una escolta activa davant les narracions de contes i les explicacions dels infants i dels adults.
 • Interpretar imatges i dir les emocions que aquestes els transmeten.

Continguts

 • El concepte d’emoció.
 • Les diferents emocions presents en el conte “el monstre de colors”.
 • Expressions de tristesa per tal de poder expressar aquesta emoció i reconèixer-la en altres persones.
 • Representació de les emocions, tant amb el llenguatge oral com amb la plàstica.
 • El concepte de respecte pels altres i pel nostre entorn: respectar el torn de paraula dels companys i adults, respectar el material.
 • Manifestació d’una actitud positiva davant de les demostracions d’emocions pròpies i dels altres i anar adquirint un control gradual d’aquestes per establir bones relacions amb els altres.
 • La percepció dels desitjos i dels estats d’ànim, la seva manifestació i comunicació. La consolidació d’hàbits positius a l’hora d’expressar els seus estats d’ànim i acceptar-los per gestionar bé l’emoció i la capacitat de reconèixer l’estat d’ànim dels altres i respectar-lo.
 • L’ús i valoració progressiva de la llengua oral per a evocar i relatar fets que els han emocionat, per compartir emocions, per aprendre, per comunicar idees i sentiments, per establir relacions amb els altres i per regular la seva conducta i la dels altres.
 • Interès i atenció al escoltar narracions de contes, explicacions, alguna gravació en vídeo o audio, les instruccions per a realitzar alguna activitat per estar connectats amb el seu “ara i aquí” i sentir-se presents.
 • Producció col·lectiva i individual de petites frases o paraules per acompanyar imatges usades per treballar l’emoció de la tristesa.
 • Aproximació a les produccions TIC senzilles i a l’ús de ferramentes TIC bàsiques.
 • El descobriment del llenguatge plàstic com a mitjà de representació i comunicació i per transformar emocions.
 • Les cançons per deixar endarrere un moment de tristesa.
 • L’escriptura de petites paraules o frases, ja sigui escriptura lliure, copiada o repassada.

Activitats

Sessió 1.-

act1 tristesa.jpgAgafem el monstre de colors de peluix que ens acompanya en totes les sessions del programa d’educació emocional i mentre els infants el van fent rodar per la rotllana, expliquem les pàgines del conte “El monstre de colors” corresponents a l’emoció de la tristesa i posem al mig de l’assemblea el pot de llana etiquetat amb l’emoció de la tristesa i també hi posem el nostre monstre pintat de color blau.

Desprès d’explicar aquestes pàgines del conte, fem una pluja d’idees en la que els infants van dient coses que els fan sentir tristos.

La mestra anota en paperets de color blau, totes les coses que els nens diuen que els fan sentir tristesa i les va posant en el saquet que el nostre monstre blau té a la panxa.

Finalment i per treure de l’aula el possible sentiment de tristesa que s’hi hagi instal·lat desprès d’aquesta pluja d’idees, acabem la sessió cantant la cançó de la felicitat, que diu així:

Si estàs trist, i et manca l’alegria,

vinga, fes córrer la melancolia,

vine amb mi, t’ensenyaré

la cançó de la felicitat.

(Dum, dum, dum,…)

Bat les ales, mou les antenes,

dóna’m les dues potetes,

vola per aquí i vola per allà

la cançó de la felicitat.

(Dum, dum, dum, …).

En aquest vídeo podeu veure la coreografia d’aquesta cançó.

 Sessió 2.-

petons.jpgComencem la sessió a la rotllana amb el monstre de colors de peluix embolicat amb llana de color blau, que és el color que en aquesta història s’associa amb l’emoció de la tristesa. Al centre de la rotllana hi tenim el nostre monstre blau i el pot de llana buit, perquè el monstre està ben embolicat. La mestra va traient els paperets blaus de la butxaca del monstre blau, en els que en la darrera sessió va anar escrivint les coses que feien sentir tristesa als infants. Desprès de llegir un paperet, els alumnes diuen coses que poden fer per alleugerar la tristesa que un company sent. Bona part dels infants proposen fer un petó o una abraçada per animar a una persona que està trista i la mestra els proposa de fer una capsa de petons i així, quan un nen es senti trist, pot anar a aquesta capsa, buscant un moment de calma i agafar un petó i sentir-se una mica millor.

Pintem els llavis dels infants i els donem paperets on poden fer-hi petons i posem aquests petons dins d’una capsa ben bonica.

Per allunyar dels alumnes l’emoció de tristesa que se’ls pugui haver contagiat en aquesta activitat i per acabar la sessió, els pintem els llavis i els proposem que és facin petons. Mentre fan aquesta activitat, escoltarem la cançó “La capsa dels petons” i al acabar la sessió, tots junts cantarem la cançó de la felicitat.

Sessió 3.-

conte lluc tristExpliquem el conte  “El Lluc està trist” de la col·lecció Contes i Emocions d’edicions Baula.

En aquest llibre, en Lluc està trist perquè el seu gos està malalt i l’han de dur al veterinari, però el gos mor i no torna a casa.

Desprès d’explicar aquesta història, parlem amb els nens sobre l’emoció de tristesa que ens dóna la pèrdua d’un ésser estimat. A la rotllana, cada infant té el seu moment per explicar, si vol, si aquesta història els ha fet pensar amb algú.

A continuació els infants faran un dibuix, podent escollir entre fer un dibuix relacionat amb el conte o amb algun ésser estimat que ells hagin perdut. Al acabar els dibuixos, cada infant explicarà a la mestra el que ha dibuixat i aquesta ho anotarà al darrerre del dibuix. És molt important l’exercici d’expressió oral que fa un infant al explicar-nos el que ha dibuixat i més quan ha dibuixat quelcom relacionat amb les emocions.

Mentre els infants dibuixen posem música relaxant de fons i acabem la sessió cantant la cançó de la felicitat perquè ningú marxi trist cap a casa.

Sessió 4.-

En aquesta quarta sessió, parlarem de maneres d’expressar la tristesa i els mostrarem fotos i dibuixos en els que diferents persones mostren diferents emocions i hauran d’identificar aquelles fotografies que expressen tristesa. Finalment, cada un d’ells, agafarà una postura o expressió en la que mostri tristesa i farem una sessió fotogràfica. Amb aquestes fotografies farem un mural per acompanyar el monstre de color blau. Al costat de cada fotografia hi posarem un cartell amb una cosa que l’infant hagi dit que el fa posar trist.

Aquí, en funció de l’edat dels infants, la mestra pot escriure amb un to fluix les coses que fan sentir tristesa als seus alumnes i que aquests les hagin de repassar, practicant la motricitat fina i l’escriptura i si ja són alumnes del darrer curs d’educació infantil, pot escriure a la pissarra o en paperets el que els infants volen escriure al seu cartell i que aquests hagin de copiar i també podem fer escriptura lliure.

Acabem la sessió cantant la cançó de la felicitat.

Sessió 5.-

En la darrera sessió parlem de la natura i de les estacions i de si hi ha paisatges que ens semblen tristos i altres que ens semblen alegres. Els passem una selecció d’imatges i els fem dir quines els fan sentir tristesa. Desprès imprimim les imatges que els infants han dit que els fan sentir tristesa i posem al seu abast retoladors i llapis de colors. La tasca dels infants, és escollir una imatge de les que l’hi ha inspirat tristesa i pintar-hi alguna cosa, perquè aquella imatge deixi de transmetre una emoció trista. Exemples de coses que podem pintar perquè un paisatge trist esdevingui alegre o relaxant: un arc de Sant Martí, unes flors, un sol, herba verda, un cel blau, un arbre, una casa bonica, un cor, estels, una lluna brillant, etc. O simplement posar color a una imatge en B/N que inspira tristesa.

Per cloure les activitats destinades a treballar l’emoció de la tristesa fem un JClic sobre aquesta emoció, combinant imatges del que han dit els infants que els fan estar tristos per fer activitats d’associació i un memory.

Parlem d’eines que els infants poden usar quan estan tristos:

 • Cantar la cançó de la felicitat (si estan amb altre gent, fluixet per no molestar).
 • Abraçar el monstre de colors de peluix que tenim a l’aula.
 • Agafar un petó de la capsa de petons.
 • Explicar a la mestra o als pares o altres adults propers que estem tristos i perquè.
 • Si veiem que algun company està trist, ens hi aproparem i li demanarem si vol una abraçada o un petó.
 • Mirar el conte que més ens agrada o pintar un dibuix o jugar amb una joguina que ens agrada.

 Metodologia

Una combinació de les metodologies descrites per Ángeles Gervilla per a educació infantil, sota el meu punt de vista es clau, pel bon resultat de qualsevol projecte que volem portar a terme amb la mainada.

Per tant en aquesta programació en primer terme es segueix una metodologia activa i vivenciada, ja que d’aquesta manera els alumnes integren millor els coneixements. També es segueix una metodologia creativa amb la pluja d’idees i unes assemblees molt participatives, a més a més, no podem deixar de banda la metodologia lúdica ja que els infants aprenen jugant i en aquesta programació, això es manifesta amb la sessió fotogràfica ja que les dramatitzacions, en general, agraden molt als infants i també els ajuden a aprendre.

Amb el treball individual no podem perdre de vista que per una bona convivència en societat, en primer lloc, cal estar bé amb un mateix, per tant, en primer lloc treballarem amb algunes tècniques de les metodologies individualitzada i personalitzada, per al final, també treballar amb tècniques de la metodologia globalitzada i la metodologia socialitzada, perquè al cap i a la fi, som animals socials que vivim en un món molt globalitzat.

Recursos

 • Conte “El monstre de colors” i el monstre de peluix
 • Pot transparent amb llana de color blau i el cartell “tristesa”
 • Conte “En Lluc està trist”
 • La cançó de la felicitat
 • La cançó “La capseta de petons”
 • Monstre de colors tamany DINA3 pintat de color blau amb un saquet a la panxa
 • Papers de color blau
 • Retoladors, llapis de colors, llapis, plastidecors, gomes, maquinetes, bolígraf blau, retolador o guix per escriure a la pissarra de l’aula.
 • Ordinador, reproductor de música, PDI, altaveus.
 • Camara fotogràfica.
 • Imatges de paisatges tristos i paisatges alegres.
 • Imatges de persones que mostren diferents emocions.
 • Làmines de dibuix.
 • Pintallavis de color vermell i fúcsia.
 • Trossets de paper gruixut pels petons.
 • Targetes per acompanyar les fotografies en el mural (ja siguin blanques o amb una paraula o frase escrites en gris per poder-ho repassar).
 • Un JClic elaborat a partir del que els infants han dit en la primera sessió sobre el que els fa sentir tristesa.

Organització i Temporalització

Les sessions del programa d’educació emocional a educació infantil en aquest centre, es porten a terme una tarda a la setmana, amb una durada d’una hora, excepte la cinquena tarda de cada blog en la que la sessió durà una hora i mitja.

L’organització de les sessions és la següent:

1.-Presentació de l’activitat a la rotllana de l’assemblea.

2.- Realització de l’activitat. Algunes d’elles es porten a terme a la rotllana (pluja d’idees, visualització d’imatges, explicar contes), altres és fan a la taula (dibuixar i pintar) i les fotografies es fan per tota l’aula i pel pati també.

3.- Recollir el material usat per a portar a terme l’activitat.

4.- Tornar a la rotllana i cantar la cançó de la felicitat.

Avaluació

En primer lloc es fa una avaluació de l’alumnat per observació directa i aquestes observacions es traslladen a la següent graella d’avaluació, en la qual, cada criteri d’avaluació es avaluat seguint el “mètode del semàfor”: sí/bastant/no. El sistema d’avaluació que es segueix és el sistema del semàfor, tal i com es mostra a la graella següent:

Criteris d’avaluació Bastant No
Sap reconèixer les seves emocions i les dels altres
Interpreta correctament les emocions dels altres
Escolta activament els contes, als companys i les explicacions dels adults
Sap expressar les pròpies emocions amb l’expressió facial, amb gestos i amb la parla
Sap explicar les seves emocions amb diferents llenguatges: oral, plàstic corporal, musical
Participa activament a les activitats i en gaudeix
Manté una bona relació amb els companys
No es sent culpable quan sent tristesa i identifica bé aquesta emoció
Usa algunes de les eines explicades per gestionar la seva tristesa o ajudar a un company que està trist
Identifica les seves necessitats, emocions i/o preferències i les domina, expressa i comunica als altres
Sap respectar el que senten els altres
Explica oralment el que sent tat a companys com a adults i s’expressa bé, tant quan vol expressar emocions positives com negatives
Coneix el llenguatge i les expressions facials i corporals per expressar la tristesa i reconèixer quan els altres n’expressen
Quan està trist dibuixa, inventa, pinta, canta o escolta música (en auriculars al racó de la música)
Distingeix i identifica correctament els colors associats a les emocions en el conte “El monstre de colors”
Es percep una ampliació del vocabulari de l’infant
Fa un bon ús de les ferramentes TIC i les usa correctament
Busca quines emocions li transmet una imatge i les diu

 Bibliografia

Barrufet trist. Recuperat de http://www.fotolog.com/peleluis/18836398/

Barrufeta plorant. Recuperat de http://es.pitufos.wikia.com/wiki/Rechillido_(episodio)

Cor de mans de colors. Recuperat de http://campus.somdocents.com/course/view.php?id=19

El Monstre de colors blau. Elaboració pròpia

En Lluc està trist. Recuperat de http://www.llibres.cat/llibres-infantil-i-juvenil/371501-en-lluc-esta-trist.html

Gervilla Castillo, Á. (2011). Módulo formación básica: Metodologías Didácticas para la Escuela Infantil. Valencia: Material docente VIU.

Molas Fornell, Q. (2015). El monstre de colors. Recuperat de https://quarcreixentalauladinfantil.wordpress.com/2015/12/14/el-monstre-de-colors/

Paisatge trist. Recuperat de http://www.guauquecosas.com/campos-invernales-tristes-y-blancos

Petons. Recuperat de http://educayaprende.com/juego-educativo-para-que-sirven-los-besos/

Tristesa. Nena trista en tons blaus. Recuperat de http://ocio.farodevigo.es/cine/noticias/nws-434266-del-reves-10-momentos-pixar-nos-ensenan-abrazar-tristeza.html

 

Anuncis

5 pensaments sobre “5 sessions per treballar una emoció: la tristesa

 1. Retroenllaç: 5 sessions per treballar una emoció: la tristesa | Recursos TIC / TAC

 2. Estic molt contenta del munt de lectures que ha tingut aquesta entrada. També m’agradaria rebre una miqueta de feedback, però això ja se que costarà una mica més.
  La referència bibliogràfica per si algú ha de citar aquest treball és aquesta, segons normativa APA:
  Molas Fornell, Q. (2016, 23 de febrer). 5 sessions per treballar una emoció: la tristesa. Recuperat de https://quarcreixentalauladinfantil.wordpress.com/2016/02/23/5-sessions-per-treballar-una-emocio-la-tristesa/

  M'agrada

 3. Estoy muy contenta del montón de lecturas que ha tenido esta entrada, aunque me gustaría recibir algo de feedback, pero ya se que esto costará más
  Si alguien quiere citar este trabajo en una blbliografía, lo puede hacer así, según la normativa APA:
  Molas Fornell, Q. (2016, 23 de febrero) 5 sessions per treballar una emoció: la tristesa. Recuperado de https://quarcreixentalauladinfantil.wordpress.com/2016/02/23/5-sessions-per-treballar-una-emocio-la-tristesa

  M'agrada

 4. Retroenllaç: TOP TEN 2016 | quarcreixentalauladinfantil

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s