Article de J. Carbonell: Anàlisi de tres elements que totes les escoles innovadores comparteixen

diari educació

Ahir vaig llegir un article  al diari de l’educació que forma part de la Fundació Periodisme Plural http://www.fundacioperiodismeplural.cat/ i hem va resultar molt interessant i hem va fer pensar i reflexionar sobre algunes idees.

L’article es el següent: Carbonell, J. ( 2015, 9 de novembre). Anàlisi de tres elements que totes les escoles innovadores comparteixen. El diari de l’educació. Recuperat de http://diarieducacio.cat/analisi-de-3-elements-que-totes-les-escoles-innovadores-comparteixen/

Carbonell ha observat tres tendències de canvi comunes als centres educatius que ha visitat en els darrers temps. Aquestes tendències són:

  • La concepció i organització integrada dels continguts amb propostes interdisciplinars i globalitzadores.
  • La mescla d’alumnes de diferents graus per a la realització d’activitats al llarg del dia.
  • L’espai escolar, nous usos i nova organització de les diferents zones de l’escola.

És ben cert que en els darrers anys hi ha hagut molts canvis metodològics en els centres educatius, comparteixo l’opinió de Carbonell, al dir que el treball per projectes, sens dubte,  ha estat l’opció estel·lar. A més a més , d’aquesta opció metodològica hi ha centres que han optat per altres metodologies innovadores, totes elles, amb trets de la pedagogia activa i deixant enrere l’escola tradicional. Totes aquestes innovacions metodològiques comparteixen el fet d’anar més enllà del llibre de text (algunes els deixen fora) i usar una varietat molt amplia de fonts i recursos educatius i integrar les escoles amb el seu entorn tant físic com social, ja que tal com diu un proverbi africà, cal tota la tribu per educar a un nen.nen tribu sencera

Per mi, es més que evident que calia aquest canvi de concepció i organització escolar, perquè es pot dir que era una aberració que la societat avencés i les escoles no, aquestes seguien estancades en el segle passat i moltes d’elles, no pas en els darrers anys del s. XX. Per altra banda, considero imprescindible una relació fluïda entre les famílies i els docents, perquè durant molt temps, les escoles semblavan illes i aquesta manca de comunicació no era bona ni pels infants, ni pels docents ni tampoc pels pares i les comunitats en general. Perquè, tal com diu un altre proverbi africà, si volem anar-hi lluny, anem-hi acompanyats. Gràcies al blog http://picalapica.blogspot.com/2013_01_01_archive.html per aquesta fantàstica imatge del proverbi mencionat. proverbi africà junts lluny

Per mi, la barreja d’alumnes de diferents edats és quelcom molt natural, perquè fins que vaig anar a l’institut, anava a una escola rural on a cada aula hi havia dos cursos, anys mes tard, aquesta escola, per manca d’alumnes agrupava els alumnes en dos grups: petits i grans. També vaig estar a les escoles Bressola de la Catalunya Nord, http://www.bressola.cat/ , on els alumnes s’agrupaven en la maternal, cicle 2 i cicle 3. Sóc una gran defensora de la verticalitat en els centres i en les aules, perquè he pogut comprovar de primera mà, els beneficis d’agrupar els infants en grups d’edat heterogenis. En l’escola on vaig fer les pràctiques de l’últim curs del grau d’educació infantil, a les tardes, treballaven per espais d’aprenentatge o ambients d’aprenentatge i el centre s’organitzava en tres grups d’alumnes: petits, mitjans i grans i vaig poder comprovar que era molt enriquidor per tots ells. A infantil, en grups on es barregen nens de 3 a 5-6 anys d’edat he pogut observar l’enriquidor que és per ells aquesta heterogeneïtat, perquè els grans estan motivats a ajudar i explicar coses als petits i al explicar interioritzen coneixements i els petits estan motivats per apropar-se als grans i aprendre més coses i la simbiosi que és crea és magnífica.

Finalment, cal dir que poc a poc, els centres educatius van fent passos per convertir les seves instal·lacions en espais més moderns i acollidors i abandonar o transformar en la mesura del possible l’estètica rígida i clàssica de molts centres educatius construïts a mitjans del segle passat. Tant sols amb un canvi en la disposició de les taules i el mobiliari escolar ja és pot aconseguir una aula/escola menys rígida i molt més flexible que permet diferents tipus d’agrupaments escolars, així com, la interacció entre l’alumnat i apropa el docent als alumnes. A més a més, els passadissos, vestíbuls, patis, etc. han esdevingut nous espais educatius dotant als centres de nous recursos i elements que fan que cada centre esdevingui un espai únic, motivador i inspirador pels infants i a la vegada han permès que la totalitat de l’espai dels centres educatius contribueixi a la formació dels petits i doni lloc a espais plens de vitalitat.

escola trad-escola activa

Tal com diu Carbonell, “ La innovació, òbviament, és més que tot això. Però aquesta tríada, en la mesura que s’enriqueixi i es consolidi, marca sens dubte un horitzó força esperançador.”

***************************************************************

diari educació

Ayer leí un artículo en el diari de l’educació.  Este diario digital pertenece a la Fundació Periodisme Plural  http://www.fundacioperiodismeplural.cat/ El artículo me resulto muy interesante y dio lugar a algunas reflexiones.

El artículo es el siguiente: Carbonell, J. (2015, 9 de noviembre). Anàlisi de tres elements que totes les escoles innovadores comparteixen. El diari de l’educació. Recuperado  de http://diarieducacio.cat/analisi-de-3-elements-que-totes-les-escoles-innovadores-comparteixen/

Carbonell ha observado tres tendencias de cambio comunes en los centros educativos que ha visitado en los últimos tiempos. Estas tendencias son:

  • La concepción y organización integrada de los contenidos con propuestas interdisciplinares y globalizadoras.
  • La mezcla de alumnos de diferentes grados para la realización de actividades a lo largo del día.
  • El espacio escolar, nuevos usos y nueva organización de las diferentes zonas de la escuela.

Es cierto que en los últimos años ha habido muchos cambios metodológicos en los centros educativos, comparto la opinión de Carbonell, al decir que el trabajo por proyectos, sin duda, ha sido la opción estelar. Además, de esta opción metodológica hay centros que han optado por otras metodologías innovadoras, todas ellas, con características de la pedagogía activa i dejando atrás la escuela tradicional. Todas estas innovaciones metodológicas comparten el hecho de ir más allá del libro de texto (algunas los dejan fuera) y usar una amplia variedad de fuentes y recursos educativos e integrar las escuelas en su entorno físico y social, porque, tal y como dice un proverbio africano, hace falta toda la tribu para educar a un niño.

nen tribu sencera

Para mí, es más que evidente que era necesario este cambio de concepción y organización escolar, porqué se puede decir, que era una aberración que la sociedad avanzase y las escuelas no. Éstas seguían estancadas en el siglo pasado y muchas de ellas, no precisamente en los últimos años del s. XX.  Por otro lado, considero imprescindible una relación fluida entre las familias y los docentes ya que durante muchos años las escuelas parecían islas y esta falta de comunicación no era buena ni para los niños ni para los docentes ni tampoco para los padres y la comunidad en general, porqué, tal y como dice otro proverbio africano, si queremos ir lejos, vayamos acompañados.  Gracias al blog  http://picalapica.blogspot.com/2013_01_01_archive.html por esta fantástica imagen del proverbio mencionado.  proverbi africà junts lluny

Para mí, la mezcla de alumnos de distintas edades es algo muy natural porque hasta que fui al instituto, iba a una escuela rural en la que, en cada aula había dos cursos, años más tarde, esta escuela, por falta de alumnos, agrupaba al alumnado en dos grupos: pequeños y grandes. También, estuve en las escoles Bressola de la Catalunya Nord, http://www.bressola.cat/ , donde los alumnos se agrupan en la  maternal, ciclo 2 y ciclo 3. Soy una firme defensora de la verticalidad en los centros y en las aulas, porque he podido comprobar en primera persona, los beneficios de agrupar los niños en grupos de edad heterogéneos. En la escuela en la que hice las prácticas del último curso del grado de educación infantil, por las tardes, trabajaban por espacios o ambientes de aprendizaje y el centro se organizaba en tres grupos de alumnos: pequeños, medianos y grandes y pude comprobar que era muy enriquecedor para todos ellos.  En el aula de infantil, en grupos en los que se mezclan niños de 3 a 5-6 años de edad he podido observar lo enriquecedora que es para ellos esta heterogeneidad, porque los grandes están motivados a ayudar y explicar cosas a los pequeños y al explicar, interiorizan conocimientos y los pequeños están motivados para acercarse a los mayores y aprender más cosas y la simbiosis que se crea es magnífica.

Para  acabar, decir que los centros educativos, poquito a poco van haciendo pasos para convertir sus instalaciones en espacios más modernos y acogedores y abandonar o transformar en la mesura de lo posible, la estética rígida i clásica de muchos centros educativos construidos a mediados del siglo pasado. Tan solo cambiando la disposición de las aulas y el mobiliario escolar ya se puede conseguir una aula/escuela menos rígida ý mucho más flexible que permita distintos tipos de agrupaciones escolares, así como, la interacción entre el alumnado y acercar el docente a los alumnos. Además, pasadizos, vestíbulos, patios, etc. se han convertido en nuevos espacios educativos dotando a los centros de nuevos recursos y elementos que hacen que el centro se convierta en un espacio único, motivador e inspirador para los niños y a la vez, han permitido que la totalidad del  espacio de los centros educativos contribuya a la formación de los pequeños, dando lugar a espacios llenos de vitalidad.

escola trad-escola activa

Tal y como dice Carbonell, “La innovación, obviamente, es más que todo esto. Pero esta tríada, en la medida que se enriquezca y se consolide, marca sin duda un horizonte bastante esperanzador.”

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s